Driftskontrakt Ofoten


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks-og fylkesveger i kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Tysfjord og Ballangen i Nordland og Troms fylke.

Kontrakten er en av Norges største driftskontrakter og omfatter 945,8 km veg, hvorav:

  • 293,3 km riksveg
  • 21,6 km riks g/s-veg
  • 618,9 km fylkesveg
  • 7,9 km fylkes g/s-veg
  • 4,2 km kommunal veg

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Utførelsessted
Nordland og Troms fylke

Prosjektets varighet
09.2018 - 08.2023

Byggeleder
Jan Lind, SVV

Prosjektleder
Loke Braseth-Gulliksen

Prosjektingeniør
Ole Johnsen
Bjørn-Erik Berg

Prosjektcontroller
Marlen Albrigtsen

Arbeidsledere
Steffan Selnes
Morten Karoliussen
Lennart Bakke
Richard Richardsen
Frank Karlsen

Maskinførere/brøytere
Per Meltzer
Ronny Johnsen
Egil Simonsen

Kontraktsverdi
584 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.