Driftskontrakt Mosjøen


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord.

Hovedelementer:

641,7 km veg, herav:

  • 209,3 km riksveg
  • 4,2 km riks g/s-veg
  • 430,1 km fylkesveg
  • 4,1 km fylkes g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Utførelsessted
Mosjøen, Nordland fylke

Prosjektets varighet
09.2011 - 08.2016 og 09.2016 - 08.2021

Byggeleder
Jonas Fagerli, Nordland fylkeskommune

Prosjektleder
Ståle Smedseng

Anleggsledere
Ivar Tolkmo
Kurt Konradsen
Andre Skundberg
Kim Bråten

Kontraktsverdi
74,3 mill NOK og 215 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.