Driftskontrakt Helgeland Nord


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftsdel av utviklingskontrakt

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på E6 og E12 i kontraktsområdet som underleverandør til Hæhre Entreprenør AS sin utvikingskontrakt med Statens vegvesen, der både prosjektering, bygging og drift i 15 år inngår.

Hovedelementer:

183 km veg, herav:

  • 167 km riksveg
  • 16 km riks g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Totalentreprenør
Hæhre Entreprenør AS

Utførelsessted
Mo i Rana, Nordland fylke

Prosjektets varighet
09.2015 - 08.2030

Byggeleder
Jostein Nordstrøm, Hæhre, Per Arne Tøgersen, SVV

Prosjektleder
Tommy Thorvaldsen

Arbeidsleder
Morten Dal Vekthaug
Kari Fagervik

Kontraktstype
NS 8417

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.