Driftskontrakt E6, Helgeland Sør


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftsdel av utviklingskontrakt

Omfatter alle drift- og vedlikeholds-oppgavene på E6 i kontraktsområdet som underleverandør til Skanska Norge AS sin utviklingskontrakt med Statens vegvesen, der både prosjektering, bygging og drift i 15 år inngår.

Hovedelementer:

  • 135 km riksveg
  • 4 km riks g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region nord

Totalentreprenør
Skanska Norge AS

Utførelsessted
Vefsn og Grane kommune, Nordland fylke

Prosjektets varighet
09.2017 - 08.2032

Byggeleder
Jan Erik Skogen, Skanska, Per Arne Tøgersen, SVV

Prosjektleder
Tommy Lein

Arbeidsledere
Ståle Smedseng
Ivar Tolkmo
Kurt Konradsen
Andre Skundberg
Kim Bråten

Kontraktstype
NS 8415

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.