Våre prosjekter

Svevia finnes på over 100 steder i Sverige og Norge. Hver dag arbeider omkring 2000 medarbeidere på en lang rekke prosjekter som til sammen utgjør en årlig omsetning på nesten 7 milliarder kroner.

På Svevia har vi gedigen kompetens inom brobyggen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Tysfjord og Ballangen.

Svevia hjälper Sveriges kraftbolag att bygga för hållbar energi

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord.

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av bl.a. start- och landningsbanor

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på E6 og E12 i kontraktsområdet sør, nord og øst for Mo i Rana

Svevia muddrar inlopp, förstärker kajer, utför betongarbeten med mera.

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på E6 i kontraktsområdet sør og nord for Mosjøen

Där järnvägar ska dras fram bygger Svevia banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal og Malvik.

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Tydal, Røros, Holtålen og deler av Midtre Gauldal.

Där järnvägar ska dras fram bygger Svevia banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riksveger i kommunene Rennebu, Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Løten, Stange, Hamar, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, og Eidskog.

Där järnvägar ska dras fram bygger Svevia banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på OPS-prosjekt RV3/25 i kommunene Hamar, Løten og Elverum.

Där järnvägar ska dras fram bygger Svevia banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på fylkesveier i kommunene Elverum, Åmot, Våler, Trysil og Stor-Elvdal

Där järnvägar ska dras fram bygger Svevia banvallar och broar, perronger och stationsområden.

Laksfors massetak er Svevia sitt eget anlegg for produksjon av stein til vegbygging og asfalttilslag, samt til produksjon og lagring av knust fjell til strøsand.