Visjon, forretningsidé og verdier

Svevia er Sveriges ledende driftsentreprenør og det fjerde største vei- og anleggsselskapet i landet med 2800 ansatte. Vår kjernevirksomhet er nybygg- og konstruksjoner samt å stå for drift, service og vedlikehold av Sveriges veier og annen infrastruktur. Svevia Norge AS er i vekst og tar stadig markedsandeler i Norge.

Vår forretningsidé er å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur.

Vår kjerneverdi

Når kunder beskriver oss i spørreundersøkelser, er det alltid noen ord som går igjen: Ærlighet, troverdighet og kompetanse. Det hele kan oppsummeres med ett ord: pålitelighet. Pålitelighet er vår kjerneverdi og er retningsgivende for alt vi foretar oss.

Hvordan vi arbeider

Vi er det omtenksomme selskapet som både vil og tør å tenke nytt. Vi tror at godt samarbeid med våre kunder er veien til suksess. Derfor vil vi alltid være den beste virksomheten å samarbeide med.

Vår visjon

Vi bygger, drifter og vedlikeholder veger. Det er vår lidenskap. Her er vi spesialister, og her skal vi være best

Fakta om Svevia

Vi etablerte Svevia Norge AS i 2011 med fokus på drift og vedlikehold av norske veier og mindre anleggsoppdrag. Vi har ambisjoner om gradvis utvidelse av produkter og tjenester, og på sikt bli en landsdekkende aktør i Norge.

Svevia er Sveriges ledende driftsentreprenør og et av de største vei- og anleggsselskapet i Norden med 2800 ansatte. Vår kjernevirksomhet er nybygg- og konstruksjoner samt drift, service og vedlikehold av veier og annen infrastruktur.

Oppdragene omfatter alt fra veier, gater og broer, til jernbaner, havner og til fjernvarme.Vi leier også ut og vedlikeholder maskiner, kjøretøy, brakker og utstyr, først og fremst til Svevia, men også til kunder innen hele bransjen. Vi leier også ut kontorer, verksteder og lagerlokaler.

Vi har både private og offentlige kunder.

Ledelse i konsernet

Svevia er heleid av den svenske staten, med hovedkontor i Solna. Svevias ambisjon er å etterleve de prinsipper som står nedfelt i aksjeselskapsloven, svensk kode for selskapsstyring og den svenske statens eierpolicy.

Verdiskaping er det overgripende mål for statlig eide selskap. Målet om å skape verdi medfører krav til langsiktighet, effektivitet, lønnsomhet, utviklingsevne samt et miljømessig og sosialt ansvarstagende.

Vi skal være:

  • Det sterkeste varemerket på veier og infrastruktur.
  • Kvalitetslederen innenfor våre arbeidsområder og bli ansett som det mest pålitelige og nytenkende infrastrukturselskapet.
  • Det selskapet som både eksisterende og nye kunder helst vil jobbe med.
  • Den mest attraktive arbeidsplassen for alle som vil jobbe med infrastruktur.

Kvalifikasjonsordninger:

  • ISO Certificate: NO-EN ISO 9001:2015 og NO-EN ISO 14001:2015
  • Sentral godkjenning: Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven
  • Godkjent lærebedrift i bygg og anleggsfaget
  • Registrert i StartBANK bygg og anlegg

Et bærekraftig selskap

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Bolagsstyrning

Finansiell informasjon

Svevia er siden 1. januar 2009 et 100 % statlig eid selskap som er helt konkurranseutsatt. Selskapet drives på strengt selskapsøkonomiske prinsipper med regnskap som følger bransjepraksisen.

Om svevia

Svevia er Sveriges fjerde største anleggsselskap. Vi er spesialiserte på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur.