Finansiell informasjon


Svevia er siden 1. januar 2009 et 100 % statlig eid selskap som er helt konkurranseutsatt. Selskapet drives på strengt selskapsøkonomiske prinsipper med regnskap som følger bransjepraksisen.

Rapport, 1 januar - 30 september 2017

Ordretilgang 6 313 mill. SEK (6 201)

Ordrereserve 8 193 mill. SEK (7 706)

Netto omsetning 5 285 mill. SEK (4 957)

Driftresultat 112 mill. SEK (373)

Periodens resultat  100 mill. SEK (302)UC Sigill – bevis på vår kredittverdighet


        Sentral godkjenning av ansvarsrett