Våre kontrakter

- slik jobber vi

Våre kontrakter - slik jobber vi. Foto: Patrick Trägårdh

Som entreprenør jobber vi alltid for oppfyllelse av en kontrakt. Innhold og vilkår i kontrakten styres av oppdragsgiver, som er kunden vår.

Våre kontrakter - slik jobber vi

Statens vegvesen

SVV har ansvaret for landets offentlige vegnett, de innhenter anbud fra entreprenører som kan utføre drift og vedlikehold av veiene i henhold til kontrakten. Statens vegvesen har delt landet opp i geografiske driftsområder.

Kontrakt

I kontrakten med Statens vegvesen blir kravene til entreprenøren kartlagt. Det kan være krav til entreprenøren der en angitt snømengde - målt i cm — utløser oppstart av snøbrøyting. Det kan også være et funksjonskrav om et nivå som skal overholdes, der entreprenøren selv får avgjøre når det skal settes inn ressurser. I tillegg til snømengde på veien, er det også krav om bl.a: Friksjon, for å hindre glatte veier Sprodybde og sikt Tiltak ved nedbør Tiltak ved veg-skader

Entreprenøren

Det er alltid tilgjengelig en driftsleder som har kontroll på alle vegene innenfor Statens vegvesens driftsområder. Hver driftsleder har ansvaret for mellom 80 til 120 mil veg.

Driftslederen

Driftslederen tar avjørelsene sine basert på informasjon om forholdene ute på vegen. Denne informasjonen får han via.

 • Klimastasjoner
 • Værmeldingen
 • Kontakt med tilstøtende driftsområder (uavhengig av entreprenør)
 • Kontakt med VTS - Statens vegvesens vegtrafikksentral som overvåker vegnettet
 • Egne inspeksjoner på vegene med friksjonsmåler i bilen

Driftslederen koordinerer entreprenørens ressurser, og har ansvar fordeling og omprioritering av ressursene ved driftsproblemer eller ekstreme værsituasjoner.

Alle utførte tiltak blir loggført via gps og sendt til kunden som dokumentasjon på at entreprenøren har har oppfylt kravene. Ved behov kan kunden sjekke hva som blir utført av en entreprenør på nøyaktig ett geografisk punkt.

Klimastasjoner

Desse er plassert langs vegene og disse registrerer

 • Temperatur på vegbanen
 • Luft-temperatur
 • Luftfuktighet Nedbørstype
 • Kontaktinformasjon

Eksterne lenkar

Kvalifikasjonsordninger:

 • ISO Certificate: NO-EN ISO 9001:2015 og NO-EN ISO 14001:2015
 • Sentral godkjenning: Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven
 • Godkjent lærebedrift i bygg og anleggsfaget
 • Registrert i StartBANK bygg og anlegg

Et bærekraftig selskap

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Bolagsstyrning

Finansiell informasjon

Svevia er siden 1. januar 2009 et 100 % statlig eid selskap som er helt konkurranseutsatt. Selskapet drives på strengt selskapsøkonomiske prinsipper med regnskap som følger bransjepraksisen.

Spesialist på veier

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi er selskapet som går nye veier. Svevia har fokus på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi skal alltid vaere fremtidsrettet, og ledende i utviklingen av nye metoder.

Ta gjerne kontakt med oss!