Spesialist på infrastruktur

Svevia er spesialisert på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi er ledende på drift og vedlikehold og ett av de største anleggsfirmaene i Sverige. 

Vi bygger vägar och infrastruktur. Foto: Patrick Trägårdh

Vi skal være best på det vi gjør

Spesialisering

Vi skal alltid være best på det vi gjør, derfor har vi valgt å fokusere på Svevias kjernevirksomhet: å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur.

Forretningsmessighet

Våre kunderelasjoner skal preges av forretningsmessighet og pålitelighet. Vi skal ha lønnsomme prosjekter og fornøyde kunder. Likestilling og mangfold blant medarbeiderne bidrar til vellykkede prosjekter.  

Operasjonell effektivitet

Med enhetlige og effektive metoder og prosesser tilbyr vi kundene våre produkter og tjenester med høy kvalitet til lavere pris.

Omfavne kunden

Vi letter kundenes hverdag gjennom å tilby høy service, fra anbud til ferdig oppdrag. Svevia er en trygg partner for sunne og profesjonelle forretninger.

Spesialist på veier

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi er selskapet som går nye veier. Svevia har fokus på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi skal alltid vaere fremtidsrettet, og ledende i utviklingen av nye metoder.

Et bærekraftig selskap

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Bolagsstyrning

Finansiell informasjon

Svevia er siden 1. januar 2009 et 100 % statlig eid selskap som er helt konkurranseutsatt. Selskapet drives på strengt selskapsøkonomiske prinsipper med regnskap som følger bransjepraksisen.

Ta gjerne kontakt med oss!