Hos oss blir du lagt merke til og gjør en forskjell

Likestilling og mangfold i Svevia.

Jämnställdhet och mångfald. Svevia, Norge

Likestilling en suksessfaktor

I Svevia er vi overbevist om at likestilling og mangfold er en suksessfaktor. En god blanding av individer, kvinner og menn, svenskfødte og innvandrere, eldre og unge, kan sammen oppnå høyere effektivitet og trives bedre.

Likestilling og mangfold i Svevia

Forretningsmessighet, troverdighet, omtenksomhet og nytenkning er Svevias kjerneverdier, og selvsagt også bakgrunnen for Svevias likestillings- og mangfoldsarbeid.

For Svevia handler likestilling og mangfold om å ivareta medarbeidernes kompetanse på beste måte, og å tiltrekke seg og beholde de mest kompetente medarbeiderne.

Vi vil tilby et arbeidsklima som inkluderer alle, uansett bakgrunn.

For å se til at vi lever opp til både Svevias overgripende mål og de formelle kravene som eksisterer når det gjelder likestilling og mangfold, arbeider vi kontinuerlig med disse spørsmålene. Det er et strategisk spørsmål som angår alle medarbeidere.

Nettverk for unge, kvinnelige nøkkelmedarbeidere

Svevia har som mål å øke andelen av kvinner blant nyansatte tjenestemenn til 40 % i løpet av 2015. For 2014 lå dette tallet på 28 %. I 2014 ble det også startet et nettverk for unge, kvinnelige nøkkelmedarbeidere.

Svevia deltar også i MentorBygg, Sveriges Byggindustriers utviklingsprogram for kvinnelige ledere.
Våre mål for 2015

Noen av Svevias likestillings- og mangfoldsmål for 2015:

  • Minst 40 % av alle nyrekrutteringer blant tjenestemenn skal være kvinner.
  • Øke mangfoldet i alle grupper, på alle nivåer i Svevia for å speile kundenes sammensetning og rekrutteringsbasen.
  • Alle medarbeidere i Sveiva skal ha tilstrekkelig med kunnskap om og innsikt i Svevias syn og mål på likestilling og mangfold til å sikre et inkluderende arbeidsklima og kunne møte alle eksterne kunder på en likeverdig måte.

                Svevia deltar i MentorBygg

Lediga jobb på Svevia Foto Petter Karlberg

Din nye jobb

Her finner du alle tjenester vi er på jakt etter akkurat nå.

Visjon, forretningsidé og verdier

Les mer om vår bedriftskultur og hva som er vår oppskrift på suksess.

Sikkerhet og helse kommer først

Utbildning och ledarskap inom Svevia

Hos Svevia settes alltid helsen først. Målet vårt er at Svevias medarbeidere skal være friskest i bransjen. Og sikkerhet er ett av flere fokusområder innen vårt holdbarhetsarbeid.