Friskest og sikrest i bransjen


Hos Svevia settes alltid helsen først. Målet vårt er at Svevias medarbeidere skal være friskest i bransjen. Og sikkerhet er ett av flere fokusområder innen vårt holdbarhetsarbeid.


Din vei til helse og sikkerhet

Helsepoeng

For at du skal kunne trene, gir vi deg helsepoeng

Helsekartlegging

En helsekartlegging gjennomføres hvert tredje år.


Rådgivning

En helsecoach gir råd om mosjons-, kostholds- og søvnvaner

Sikkerhetsarbeid

I Svevia får du jobbe i et arbeidsmiljø der sikkerhetsarbeidet prioriteres – på alle nivåer.

Sikkerhet og helse kommer først

Vårt fokus på helse og sikkerhet gir resultater. I Svevia jobber vi for å forebygge hendelser og ulykker på alle arbeidsplasser. Vår innsats for arbeidsmiljøet skjer ut fra en systematisert prosess med tydelige ansvarsområder. Alle medarbeidere må blant annet gjennomføre en nettbasert arbeidsmiljøopplæring. I 2014 deltok 560 personer på disse kursene.

Det styrer sikkerheten

I Svevias kollektivavtale finnes det overenskomster om hvordan arbeidsmiljøspørsmål skal håndteres. Vi retter oss blant annet etter følgende svenske lover: Medbestämmandelagen (MBL),

Arbetsmiljölagen (AML) og Arbetsmiljöförordningen (AMF). Arbeidsmiljøspørsmål innen Svevia tas opp i arbeidsmiljøutvalget, som er sammensatt av hovedverneombud, arbeidsmiljøingeniører og representanter fra arbeidsgiveren og arbeidstakerorganisasjonene.

Ulykker på arbeidsplassen

Vi har en absolutt nullvisjon for ulykker på arbeidsplassen.

Arbeidsskadefrekvens

På kortere sikt skal vi redusere arbeidsskadefrekvensen med 10 % per år. I 2014 var vår arbeidsskadefrekvens 7,2 % (8 % i 2013).

Sykefravær

I 2014 var sykefraværet 2,7 %, hvorav 1,4 % var langtidsfravær. Det er bedre enn bransjesnittet på 3,4 % sykefravær.