Vintervedlikehold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av vegene. Vi er markedsledende i Sverige og vi har operert i Norge siden i 2011.

Vi tar ansvaret for vintervegene 24 timer i døgnet

Når vi påtar oss totalansvaret for vintervedlikeholdet blir bestemmer vi i samråd med våre oppdragsgivere om hvilken standard vedlikeholdet skal ha. Deretter er det vårt ansvar å levere i henhold til denne standarden.

Vi planlegger, overvåker, leder og utfører vintervedlikeholdet. Som hjelpemidler bruker vi bl.a den døgnbemannede Vegtrafikksentralen, værstasjoner, kameraer, værmeldingens satelitt og radar-bilder.

Vi har også de brøyteressursene, veihøvlene, lastebilene, traktorene og sand- og saltsprederne som kreves i oppdraget.

Dette kan vi tilby:

  • Døgnkontinuerlig beredskap
  • Snørydding/brøyting/høvling
  • Behandling av glatte veger - strøing med salt eller sand m.m.
  • Setting og opptak av brøytestikker
  • Tining av stikkrenner
  • Skiltvask
  • Skilting og trafikkdirigering

Eksterne lenkar

Statens vegvesen

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Referenseprosjekter(Svensk)

I årenes løp har vi samlet en mengde erfaring. Les om noen interessante prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss!