Sommervedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Sommarunderhåll av vägar. foto-Patrick Trägårdh

Vi reparerer skader og sørger for at avrenningen fungerer slik den skal.

Sommervedlikehold

I sommerhalvåret tar vi vare på veier med alle typer dekker

Dekkelagte veger

Vi har erfaring og kompetanse til å ta vare på veiene, uansett om de er asfalterte eller har andre typer dekke.

Vi reparerer skader og sørger for at avrenningen fungerer slik den skal, vi renser også grøftene og legger nye stikkrenner slik at vannet blir ledet bort.

Grusveier

På sommeren vedlikeholder vi grusveiene og påser at grusen har riktig sammensetning. Bruker man ikke riktig kvalitet er det stor risiko for at veien støver eller blir hullete, og etter en tid ubehagelig å kjøre på. Vi høvler veien jevn og blander om grusen slik at den får riktig sammensetning. Vi salter veiene etter behov, for å hindre støving.Dette kan vi tilby:

 • Oppgrusing, høvling og støvbinding
 • Brureparasjon, -/vask og -/impregnering
 • Beskjæring av busker og beplantning
 • Dekkeleggingsarbeid
 • Reparasjon av dekker
 • Grøfting og drenering
 • Grusgjennvinning
 • Veimerking
 • Kantslått
 • Feiing
 • Teknisk rådgivning
 • Skilting og trafikkdirigering
 • Vegmerking
 • Vegrekkverk
 • Drift av rasteplasser
Referenseprosjekter(Svensk)

I årenes løp har vi samlet en mengde erfaring. Les om noen interessante prosjekter.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Mobil jordvask

Ved hjelp av en nyutviklet mobil jordvasker er det mulig å vaske forurenset masse både enklere og billigere enn før.

Ta gjerne kontakt med oss!