Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.

Privata vägar Norge, Svevia. Foto: Patrick Trägårdh

Vi hjelper deg gjerne med vår kompetanse, slik at du kan få lavere vedlikeholdskostnader for din veg på lang sikt.

Vi gir råd og tar ansvar for private veier

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret. En grusvei vil få lengre holdbarhet med riktig vedlikehold. Dermed kan komforten blir bedre , og kostnadene lavere.

Vi kan hjelpe deg med å finne det beste og mest kostnadseffektive tiltaket. I Svevia har vi stor kunnskap om veiene. Vi bygger, vedlikeholder og tar vare på veier og infrastruktur -både store og små prosjekt - fra sør til nord.

Rådgivning og kostnadsoverslag

Vi kan gjøre en inspeksjon på vegen din, foreslå konkrete tiltak og utarbeide kostnadsoverslag på disse. Hvis du trenger hjelp med skilting og trafikkdirigering kan vi bistå deg i hele prosessen fra planlegging og stengningsmateriell til etablering og nedrigging.


Dette kan vi tilby:

  • Oppgrusing, høvling og støvbinding
  • Brureparasjon, -/vask og -/impregnering
  • Beskjæring av busker og beplantning
  • Kantslått
  • Grøfting, drenering og bytte av stikkrenner
  • Asfalt- og dekkereparasjoner
  • Grusgjennvinning
  • Feiing
  • Veimerking
  • Vegrekkverk
Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Mobil jordvask

Ved hjelp av en nyutviklet mobil jordvasker er det mulig å vaske forurenset masse både enklere og billigere enn før.

Vi tar totalansvar for vedlikehold av din private vei året rundt.
Ta gjerne kontakt med oss!