Mobil jordvask

Ved hjelp av en nyutviklet mobil jordvasker er det mulig å vaske forurenset masse både enklere og billigere enn før.

- I stedet for å kjøre massene til rensing, kjører vi renseren til massene. Det er både effektivt og miljøvennlig,

Marcus Selander, på avdeling for marksanering

Mobil jordvask renser billigere og enklere

- I stedet for å kjøre massene til rensing, kjører vi renseren til massene. Det er både effektivt og miljøvennlig, sier Marcus Selander, på avdeling for marksanering (grunn-rensing).

- Jordvaskeren er skreddersydd etter våre krav. De ulike elementene av anlegget legges i containere som lett kan transporteres omkring ved hjelp av trailere. Tidligere har anlegg av denne typen vært stasjonære og vanskelige å flytte på, sier Marcus Selander.

Tradisjonelle jordvaskere er ofte store og kostbare å kjøre i gang. De betinger forholdsvis store volum av forurensede masser for at de skal være lønnsomme.

- Stort volum er ingen betingelse med dette anlegget. Det egner seg like godt til små prosjekt. Den nye jordvaskeren kan plasseres på det området som saneringen skal utføres.

- Det gjør at man slipper transport av de forurensede massene, noe som kan være både kostbart og lite miljøvennlig. Massene vaskes på stedet. Når disse er renset, kan vi laste dem tilbake igjen. Dermed slipper kunden å kjøpe inn nye masser, sier Marcus Selander.

Mobil jordvask - så fungerer det

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Referenseprosjekter(Svensk)

I årenes løp har vi samlet en mengde erfaring. Les om noen interessante prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss!