Hva vi gjør

Vi forvalter den beste kunnskapen fra Norge og Sverige om drift-, vedlikehold- og bygging av veier

Det skal lønne seg å velge en spesialist

Vi vedlikeholder veiene

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av veier. Vi overvåker værsituasjonen døgnet rundt slik at vi alltid kan rykke ut i tide. I Norge har vi hatt drift og vedlikehold av veiene på oppdrag fra Statens Vegvesen siden i 2011.

Vi renser grunnen

Det er mange forurensede steder som kan bli bedre utnyttet og mer lønnsomme når de er blitt renset. Dette kan vi hjelpe deg med.

Et bærekraftig selskap

Vi er fast bestemt på å minske vår påvirkning på miljøet og ta samfunnsansvar gjennom å levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder.

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.