Sanering av sågverksfabriken i Bestorp

- Linköpings kommun

Föroreningar efter sågverk i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig. Nu ska Svevias specialister sanera marken och göra det till en plats att trivas på för människor och djur.

På området utanför Bestorp bedrevs sågverksamhet från början av 1900-talet till år 1958. Under 1940-talet fanns även en tjärfabrik i området. Mellan 1945 och 1958 behandlades sågat virke med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Inom området har även kolmilor förekommit. Det enda som återstår av den tidigare industriverksamheten är sågverksbyggnaden, som idag används av den lokala båtklubben.

Området är både i jord och sediment kraftigt förorenat av framför allt dioxin. De högsta dioxinhalterna och de största föroreningsmängderna i jord återfinns inom, eller i nära anslutning till, det f.d. sågverket som idag används som båthus.

I saneringen ingår rivning av byggnader/anordningar, schaktning, muddring, vattenrening samt byggande av sedimenteringsdammar. Efter avslutad sanering skall området återställas.

Under saneringsarbetet kommer hamnverksamheten vara i drift varpå bryggor kommer att flyttas så att de kan användas av båtklubben.

Fakta

Kategori
Mark- och vattensanering

Beställare
Linköpings kommun

Referens:
Peter Rexfalk
013 - 20 61 00

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
22 000 000 kr

Förorening
Dioxin

Mängd
16 900 kubikmeter jord
2000 kubikmeter sediment

Projektorganisation
Platschef: Niclas Enell
Arbetsledare: Pär Lindsmyr

Projekttid
Pågående

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

På området där det tidigare bedrevs impregneringsverksamhet beräknas två ton arsenik finnas kvar i marken.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.