Grundläggning The Winery Hotel

- Solna

Foto: Patrick Trägårdh

Svevia lade grunden för The Winery hotell i Solna

Projektet omfattade bland annat schaktning, grundförstärkning och gjutning av hotellets bottenplatta.

Svevia beredde mark för The Winery Hotel 

Strax utanför Stockholm lade Svevia grunden för landets första vinhotell, The Winery Hotel. Uppdraget omfattade schaktning, grundförstärkning, gjutning av hotellets bottenplatta, och finplaneringen och var värt ca 33 miljoner kronor.

Marken vid The Winery Hotel består av åsmaterial, det vill säga sand med låg fasthet och behövde därför förstärkas med pålar som borrades ner cirka 15 meter till berg för att skapa en stabil grund för hotellet att vila på.

- Vi lyckades hantera de svåra markförhållandena genom god samverkan med underentreprenörer och kunden och genom att nyttja vår kompetens och göra väl avvägda metodval, säger Håkan Lysell, produktionschef, Svevia.

The Winery Hotel - en del av samarbetsavtal

Grundläggningsprojektet av The Winery Hotel var speciellt då det var det första inom ramen för det samarbetsavtal som slutits mellan Fabege och Svevia.

- Vi har en gedigen kompetens inom mark- grundläggnings- och betongarbeten och arbetar hela tiden med att bredda kundbasen. I det här projektet använde Fabege Svevias kompetens på bästa sätt genom att tidigt i byggprocessen samarbeta med oss i frågor kring projektering, utförande och tidsmässiga aspekter, säger Gustav Oscarsson, regionchef, Svevia

Fakta

Kund:
Fabege

Kategori:
Grundläggning, hotell 

Projekt:
Beredde mark för nytt hotell.

Plats:
The Winery Hotel, Solna, Stockholm

Projekttid:
Maj 2014 - Nov 2015 

Kontraktssumma:
Ca 44 miljoner

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.

Svevia underhåller mark och park.

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Grundläggning Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftsparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.