Attraktiv arbetsgivare

Svevias fortsatta framgång är beroende av att kunna rekrytera de bästa talangerna och att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare.

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är avgörande för en
lönsam och hållbar tillväxt

Svevias framgång är beroende av stolta och engagerade medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad. För samhället, sina kollegor och sig själv.

Så arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare

Vår utmaning är att attrahera och behålla nyckelkompetens i en bransch som präglas av hård konkurrens om de bästa. Därför är det viktigt för oss att erbjuda attraktiva karriärs- och utvecklingsmöjligheter, ett ledarskap som skapar resultat genom sina medarbetare, bra arbetsklimat och en trygg och säker arbetsmiljö.

För att lyckas måste vi vara långsiktigt hållbara - såväl på arbetet som när vi kommer hem till våra nära och kära. För att säkerställa att vi är på rätt väg undersöker vi årligen hur våra medarbetare mår och hur de upplever Svevia som arbetsgivare.

Attraktiva karriärs- och utvecklingsmöjligheter

Varje uppdrag vi tar oss an utmanar och utvecklar oss. Det är något vi trivs med. Genom utmanande uppdrag utvecklas våra medarbetare till att bli det vi vill att de ska vara – specialister. Genom stimulerande arbetsuppgifter, individuella utvecklingsplaner och interna utbildningar och utvecklingsprogram bygger vi basen för att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Ledare som skapar resultat genom sina medarbetare

Ledarna är Svevias viktigaste förebilder och kulturbärare. Och förväntningarna på dem är höga. Ledare som visar vägen skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Genom konkreta mål, dialog och feedback skapas rätt förutsättningar för varje medarbetare att utvecklas, prestera och påverka sin arbetssituation.

En arbetsplats för alla

Vi är övertygade om att jämställdhet, mångfald och lika rättigheter bidrar till ökad trivsel och lönsamhet. Ett inkluderande förhållningssätt hjälper oss att förstå, värdesätta och tillvarata olikheter hos oss själva och människor i vår omvärld. Detta skapar engagemang, möjliggör utveckling och stärker såväl våra medarbetare som företaget i stort.

Svevia driver ett långsiktigt arbete för att öka jämställdheten och mångfalden i alla grupper och på alla nivåer i företaget. Vi målsätter, mäter och följer upp vårt arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg och vi reagerar och agerar om vi upptäcker att vi inte är det.

En självklarhet är därför att vi fördömer alla former av trakasserier eller kränkande särbehandling och tolererar inte att sådant förekommer på våra arbetsplatser.

Vi stödjer och deltar också i olika aktiviteter som verkar för att öka andelen kvinnor i branschen. Vi deltar även i flera jobbinitiativ som syftar till att stödja unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.


eNPS*

* eNPS (employee Net Promotor Score) är resultatet av frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en kollega eller vän?” i medarbetarundersökningen. Utifrån en 10-gradig betygsskala för svaren minskas andelen (i procentenheter) s.k. ambassadörer (9-10) med andelen s.k. kritiker (1-6). Andelen s.k. passiva (7-8) beaktas inte. eNPS är resultatet av ambassadörer minus kritiker. Skalan är -100 till 100 där resultatet 0 är bra, över 20 är väldigt bra och 50 är extremt bra.


Mål 2023

Genom vårt ledarskap och våra medarbetare bygger vi ett attraktivt och lönsamt Svevia.

Mätbart mål till år 2023 är att eNPS ska
överstiga 20.


Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Swedavias bro, Landvetter

Genom nya idéer och ökad innovationskraft driver Svevia utveckling och förändring för en mer hållbar bransch.

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.

Trainee och student på Svevia

Hos oss får unga talanger utrymme att utvecklas och göra karriär.