Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Svevia i siffror

 

Oktober - december 2019

 • Orderingång 1 778 (1 923)

 • Orderstock 8 488 MSEK (7 716)

 • Nettoomsättning 2 397 MSEK (2 455)

 • Rörelseresultat 170 MSEK (55)

 • Resultat efter skatt 136 MSEK (48)

 • Operativt kassaflöde 282 MSEK (68)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Kommande finansiella rapporter

 • Årsredovisning:
  24 mars 2020
 • Årsstämma:
  28 april 2020
 • Delårsrapport januari-mars:
  28 april 2020
 • Delårsrapport januari-juni:
  15 juli 2020
 • Delårsrapport juli-september:
  29 okober 2020