Publicerad 2019-09-11

Ida Bohlin ny livscykelanalys-specialist i Svevia

Ida Bohlin har anställts som livscykelanalys-specialist, en ny befattning i Svevia. Ett led i Svevias fortsatta arbete med att minska bolagets miljöpåverkan.

Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att beräkna och bedöma produkter och tjänsters totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta är en viktig del i Svevias fortsatta arbete med att minska bolagets miljöpåverkan. Ida Bohlin har en gedigen bakgrund inom LCA och har arbetat med olika typer av LCA-projekt bland annat trafikverkets klimatkalkylmodell på konsultbolaget Tyréns.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Ida Bohlin till Svevia och till vår koncernmiljöstab. Hennes gedigna erfarenhet av Livscykelanalys passar väl in i Svevia och den fas bolaget befinner sig i, då allt fler kunder har börjat efterfråga klimatkalkyler i våra uppdrag, säger Anders Lindström, miljöchef i Svevia.

Utöver sin mångåriga bakgrund inom har Ida Bohlin en magisterexamen från Umeå universitet med inriktning naturgeografi.

– Det ska bli en rolig utmaning att som LCA-specialist få utveckla Svevias miljöarbete och stötta organisationen i att möta kundernas krav säger Ida Bohlin. Svevia arbetar också sen tidigare med klimatanpassning av sin produktion och tar nu nästa steg med att kvantifiera förbättringen av både produkter och tjänster på ett standardiserat sätt. 

För ytterligare information:
Anders Lindström, miljöchef, Svevia, 090-17 26 63.

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1900 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.