Publicerad 2019-09-05

Vägunderhåll en miljonaffär för Svevia

I årets upphandling av Trafikverkets driftkontrakt för vägunderhåll räknade Svevia hem 12 av 20 kontrakt, till ett sammanlagt värde av 1740 miljoner kronor.

– Att vi räknar hem mer än hälften av uppdragen är helt rimligt då vi är Sveriges största vägentreprenör, säger Olle Öberg, chef för driftverksamheten, Svevia.

Den 1 september är startskottet för Trafikverkets kontrakt för drift och underhåll av det statliga vägnätet. Svevia går in som ny entreprenör i Bollnäs, Nora, Södra Skaraborg och på Mälaröarna och fortsätter som befintlig entreprenör i Storuman, Ånge, Malung, Fagersta, Västra Södertörn, Västra Skaraborg, Trollhättan och Falkenberg.

– I Trafikverkets kontrakt ingår både sommar- och vinterunderhåll. Löpande vägunderhåll under sommaren är till exempel skötsel av slänter, lagning av vägyta, skyltar, vägräcken och dikesröjning. Vintertid handlar det mest om att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. De flesta av kontrakten är fyråriga med möjlighet till två optionsår.

Utmaningarna som entreprenör för vägunderhåll är flera men en av de största är enligt Olle Öberg rekrytering av unga människor som ser möjligheterna i ett yrkesliv inom vägunderhåll.

– Vi ligger långt fram när det gäller att använda digital styrning i våra uppdrag. Det här är en framtidsbransch med stora möjligheter till karriärutveckling. Arbetet utförs i stor frihet under ansvar och tillsammans med proffsiga kollegor. Många kanske tror att det här är en gammal omodern och trött bransch. Det stämmer inte! Att jobba med drift och underhåll av vägar är också att göra skillnad varje dag. Utan oss skulle inga transporter, pendlare eller andra trafikanter ta sig fram.

För ytterligare information kontakta:

 Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia, tfn; 090-17 26 93

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.