Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Svevia bygger broar Foto Annika Guliksson

Broar i betong, stål och trä

Bär människor och malm

Vi bygger alla typer av broar, ramper, viadukter och överdäckningar. Från enkla gångbroar i det nya bostadsområdet till betongkonstruktioner som ska bära hela malmtåg.

För industri, transportföretag och byggentreprenörer

Vi hjälper industrier, transportföretag och byggentreprenörer att göra tunga grundläggnings- och brojobb.

Brobyggare med känsla för helheten

All kunskap och erfarenhet som vi har fått i otaliga brobyggarprojekt tillsammans med bland annat Trafikverket tar vi med oss när vi bygger broar på uppdrag av olika företag. På kundlistan står bland annat industrier, transportföretag, gruvbolag och byggentreprenörer som behöver en partner inom infrastruktur- och brobyggnad när nya områden ska exploateras. Vi bygger allt från mindre broar med spännvidder från två meter till de riktigt stora konstruktionerna med åtskilliga meter mellan stödpunkterna. Och vi gör det över såväl land som vatten.

Från gång- till järnvägsbro

Förutom bil-, cykel- och gångbroar utför vi olika typer av överdäckningar, viadukter, ramper i betong, stål och i samverkanskonstruktioner där olika material ingår. Vi har också byggt järnvägsbroar för gruvindustrin. Dessutom gör vi de lite mindre brojobben i form av vägtrummor och rörbroar.

Vi tar greppet om helheten

Ofta levererar vi helhetslösning där allt ingår – från konstruktion, projektering, planering till grundläggning och färdigställande av den färdiga betongkonstruktionen. Vi formsätter, armerar och gjuter alla typer av betongkonstruktioner. Vi vet vilken sammansättning och vilket betongrecept som ger bäst livslängd och vad som fungerar i olika situationer.

Och självklart tar vi hand om alla kringarbeten – markplanering, asfaltsjobb, montage av räcken, staket, belysning och plank. Vi har till och med en egen tillverkning av skyltar och en fabrik för färg som används till vägmarkeringar. Och när allt är klart kan vi ansvara för det långsiktiga underhållet och ta hand om eventuella reparationer.

Optimerad byggprocess

Genom att vi bedriver alla delmoment i egen regi finns bästa tänkbara förutsättningar att knyta ihop och optimera alla delmoment i byggprocessen – allt för att öka kostnadseffektiviteten och vässa byggkvaliteten. Ett samarbete med Svevia innebär att du slipper hantera olika underleverantörer och kontakter.


                        Kontakta ossVårt servicekoncept

Vi erbjuder tung kompetens inom grundläggning och brobyggnad - för dig inom industri, byggentreprenad och transportsektorn.

Exempel vad som kan ingå i ett helhetsåtagande:

 • Geoteknisk analys
 • Konstruktion/projektering/metodval
 • Markarbeten
 • Sprängning
 • Pålning
 • Schaktning
 • Spontning
 • Betongarbeten
 • Stålarbeten
 • Stödmurar
 • Ytbehandling och tätning
 • Asfaltering
 • Räcken, stängsel, plank
 • Vägmarkering Skyltar
 • Trafikanordningar

Det här kan vi också göra:

 • Broreparationer
 • Förebyggande brounderhåll

Lång erfarenhet av att underhålla broar

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.

En bro behöver extra omvårdnad

Svevia underhåller broar. Foto Hanna Teleman

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.