Ring växeln: 08-404 10 00

Svevia har valt specialistens väg - vi bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Att ha vårt fokus på vägar och infrastruktur gör att vi kan ägna all kraft åt att utveckla våra produkter och tjänster efter dina behov.

Vi bygger en liten del eller tar ett helhetsgrepp – från konstruktion till färdig väg. Oavsett om det handlar om motorleder, broar, stadsgator eller privata vägar. Vi utför också markarbeten inför nybyggnad av industrier och bostadsområden.

Som Sveriges ledande driftentreprenör sköter vi vinter- och sommarunderhållet på många av landets vägar. Vi plogar, klipper,
förstärker, sandar, dikar, lagar, skyltar, lagar – allt efter våra kunders önskemål.


Svevia utför alla typer av asfalteringsarbeten – från motorvägar och stadsgator till industriytor och villauppfarter.