Driftskontrakt Gauldal/Oppdal


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Hovedelementer:

729,3 km veg, herav:

  • 195,3 km riksveg
  • 36,3 km riks g/s-veg
  • 484,8 km fylkesveg
  • 12,9 km fylkes g/s-veg

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Region midt

Utførelsessted
Støren og Oppdal, Sør-Trøndelag fylke

Prosjektets varighet
09.2013 - 08.2018

Byggeleder
Magne Uvsløkk, Per Olav Krogstad, SVV

Prosjektleder
Ronny Heksem

Kontraktsverdi
241,7 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.