Selskaps- og bankopplysninger


Her finner du fakturaadresser og bankinfo for selskap i Svevia-konsernet.

Selskaps- og bankopplysninger

Kun papirfakturaer skal sendes til nedenstående adresser. Eventuelle bilag og spesifikasjoner skal sendes sammen fakturaen. Kopier og reklame skal ikke legges ved.

Organisasjonsnummer: 996 630 749

Bankkonto: 9750.07.23436

Skattetrekk: 9750.08.62827

IBAN: NO6097500723436

Bank: SEB, Norge

Swift/Bic: ESSENOKK

Svevia Norge AS Fakturaadress
Svevia Norge AS — 858258 
c/o Azets Insight AS
Postboks 1542 
7435 Trondheim

Organisationsnummer: 556768 9848 

VAT:SE556768984801 

Bankgiro: 356-6452 

IBAN: SE88 5000 0000 0522 1101 8572

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365567689840

 

Organisationsnummer: 556825-4352

VAT:SE556825435201 

Bankgiro: 694-3302 

IBAN: SE79 5000 0000 0522 1101 8734

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365568254351


Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

Organisationsnummer: 556767-9856 

VAT: SE556767985601

Bankgiro: 349-0273  

IBAN: SE57 5000 0000 0522 1101 8742

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365567679858


Svevia Fastighet inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.

 

Referansenr på fakturan

Eksempel: 1134569 Anders Andresen 

Referansnummeret skal bestå av 4–7 tall og stå i brevhodet på fakturan. 

Navn på bestilleren bør også være med. Bestilleren skal opplyse dere om referansenummer ved bestilling.

Felt på fakturan

Vi skanner våre leverandørsfakturaer og for at automatlesningen skal fungere bra må følgende være med på fakturaen.

  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Forfallsdato
  • Betalingsvilkår
  • Fakturabeløp
  • Momsbelopp
  • Organisasjonsnummer/VAT/MVA-nummer
  • Plusgiro-, bankgiro- eller bankkontonummer

Ufullstendige fakturaer

Om fakturan er ufullstendig eller mangelfull kommer den til å sendes i retur.

Forsinkelsesrenter aksepteres ikke på fakturaer som har blitt returnert på grunn av at ovenstående opplysninger har manglet. Ved ny faktura flytter vi forfallsdagen til 30 dager etter at vi har mottatt den komplette fakturaen, eller til evt kreditttid som framgår av avtalen.

Mangler du referanse

Ta kontakt med den person som har gjort bestillingen slik at dere får riktig referansnummer på fakturan.

Vil du kontakte oss?

Ring +46 470 75 55 00 og spør etter leverandørsavdelingen.

UC Sigill – bevis på vår kredittverdighet


       

    Sentral godkjenning av ansvarsrett

Vill du kontakte oss?

Ring +46 470 75 55 00 og spør etter leverandørsavdelingen.