Innkjøp i Svevia


Alt innkjøp i Svevia baseres på de fire verdiene som gjennomsyrer alt vi gjør og står for i konsernet.

De fire verdiene


Troverdig

Med troverdighet koblet til innkjøp menes det at våre leverandører skal kunne stole på at Svevia gjør det rette. Vi skal holde inngåtte avtaler og forretningsforbindelser og kontinuerlig måle og følge opp solide og relevante nøkkeltall. Vi skal opptre korrekt i alle situasjoner og våre handlinger skal preges av ærlighet, åpenhet og tydelighet.

Omtenksom

Med omtenksomhet menes at vi i samarbeid med ansatte og leverandører skal utvikle og implementere løsninger og metoder som påvirker mennesker, kunder og milijøet på en positiv måte, både på kort- og lang sikt.

Nytenkende

Med nytenkende menes at vi stadig skal utfordre oss selv og våre leverandører til å bli bedre, raskere og mer kostnadseffektive. Mottoet er at vi alltid kan gjøre ting litt bedre.

Forretningsmessige

Med forretningsmessige menes at vi på et kompetent og strukturert vis skal behandle alle våre leverandører likt og i tråd med våre interne retningslinjer for innkjøp og andre forretningsmessige policys. Vi skal fremstå som strenge men rettferdige og verdsette de leverandører og forretningskontakter som deler våre verdier.

De fire verdriene


  • Troverdrig
  • Omtenksom
  • Nytenkende
  • Forretningsmessige

Våre underlevandører er en viktig del av vår virksomhet. Uten et godt samarbeide og jevnlig og god dialog, kan vi ikke levere kvalitet til våre kunder. Derfor er det viktig at våre policys og verdier er felles og blir etterfulgt.

Informasjon om fakturering for deg som leverandør til Svevia.

Her finner du fakturaadresser og bankinfo for selskap i Svevia-konsernet.