Fakturering


Fakturaer som sendes til Svevia må inneholde visse obligatoriske opplysninger. Om fakturaen er ufullstendig eller feilaktig vil den sendes i retur.

Informasjon om fakturering for deg som leverandør til Svevia

Vi setter stor pris på det papirløse samfunn og elektronisk fakturering. Men inntil videre tar vi også imot papirfakturaer.

Husk at alle obligatoriske opplysninger må være med. Hvis ikke kan fakturaen måtte sendes tilbake til deg.

Faktura sendt pr. e-post

Primært ønsker vi åmotta fakturaene via e-post. Dersom dere har denne muligheten og ønsker å sende fakturaer i tif- eller pdf-format til: 

invoice.858258@vismabpo.no

Det er et krav om at det kun leveres én fil pr. faktura, men hver e-post kan inneholde flere filer (fakturaer). Ellers er det samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer. Disse fakturaene må være i A4-format.

NB. Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

Papirfaktura

Faktura sendt pr. post:
Svevia Norge AS - 858258
c/o Azets Insight AS                               
Postboks 1542                                                             
7435 Trondheim
Norge

Vær obs på at det kun er fakturaer som skal sendes til disse adressene. Ordrebekreftelser, anbud, avtaler og følgesedler samt øvrig post skal gå til de respektive kontakpersone

Innholdskrav for fakturaen

Fakturaer som sendes til Svevia må inneholde visse obligatoriske opplysninger. Om fakturaen er ufullstendig eller feilaktig vil den sendes i retur.

Krav til merking av faktur
Ut over kravene til salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 er det viktig at:

  • Fakturaen inneholder leverandørens organisasjonsnummer og bankkontonummer
  • Skriften på fakturaen er tydelig
  • Faktura og eventuelle underbilag ikke stiftes sammen (benytt evt. binders ved behov)

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å returnere fakturaer som ikke er merket i henhold til krav.

Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere faktura som sendes til post- eller kontoradressene.

Våre underlevandører er en viktig del av vår virksomhet. Uten et godt samarbeide og jevnlig og god dialog, kan vi ikke levere kvalitet til våre kunder. Derfor er det viktig at våre policys og verdier er felles og blir etterfulgt.

Alt innkjøp i Svevia baseres på de fire verdiene- troverdig, omtenksom, nytenkende, forretningsmessige som gjennomsyrer alt vi gjør og står for i konsernet.

Her finner du fakturaadresser og bankinfo for selskap i Svevia-konsernet.