Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni

 •  Orderingång 5 518 MSEK (4 574)

 • Orderstock 9 303 MSEK (8 415)

 • Nettoomsättning 3 662 MSEK (3 323)

 • Rörelseresultat 291 MSEK (59)

 • Resultat efter skatt 285 MSEK (54)

 • Operativt kassaflöde 566 MSEK (149)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Årsstämma
  25 april 2018
 • Delårsrapport jan-mar
  26 april 2018 
 • Delårsrapport jan-jun
  13 aug 2018
 • Delårsrapport jan-sep
  26 oktober 2018
 • Bokslutskommuniké feb 2019