Finansiell information


Svevia är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning. Kunderna finns inom statlig, kommunal och privat sektor.

Bokslutskommuniké
1 januari - 31 december 2018

 •  Orderingång 8 594 MSEK (7 838)

 • Orderstock 7 716 MSEK (7 447)

 • Nettoomsättning 8 324 MSEK (7 557)

 • Rörelseresultat 494 MSEK (204)

 • Resultat efter skatt 459 MSEK (175)

 • Operativt kassaflöde 241 MSEK (49)
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet


Finansiell kalender

 • Årsredovisning
  21 mars 2019
 • Årsstämma
  25 april 2019
 • Delårsrapport jan-mar
  26 april 2019 
 • Delårsrapport jan-jun
  13 aug 2019