Välj fräsmetod

Som specialister på fräsning kan vi utföra alla typer av uppdrag. Extra roligt är det när vi kan fungera som problemlösare – utföra kniviga uppdrag med smart frästeknik.

Svevia utför alla uppdrag inom asfaltfräsning

Vill du lösa ett specifikt problem?

Kontakta våra frässpecialister för teknisk rådgivning.

Det här gör vi. Och mycket mer.

Vi utför alla typer av fräsjobb. Och ofta fungerar vi som problemlösare i olika uppdrag. Fräsning kan i många fall vara ett effektivt alternativ till mer traditionella metoder. Tänk nytt, tänk fräsning.

Profilering och justering

Genom vår avancerade teknik kan hela gator och vägar profileras om så att de blir jämna såväl i längdled som i tvärled. En jämn väg minskar belastningen på konstruktionen samt ger god vattenavrinning. Dessutom ger ett fräst underlag en jämn yta att påföra ny beläggning på, vilket ger god vidhäftning och packning.

Profilering och justering av asfaltfräsning

Maskinstyrning

Vi har stor erfarenhet av att utföra fräsning mot totalstation och våra fräsar är utrustade med den senaste tekniken inom området, vilket ger en mycket exakt fräsning gentemot den profil som tas fram. Genom att maskinen hela tiden uppdateras via totalstation om dess läge i tre dimensioner anpassas fräsdjupet automatiskt med millimeterprecision till den önskade vägprofilen.

Fräsning mot kantsten

Istället för att lägga på nya lager asfalt och därigenom minska visningen på kantstenen, är det ett betydligt bättre alternativ att fräsa fram önskad kantstensvisning och därigenom göra plats för ny beläggning.

Profilering och justering av asfaltfräsning

Anslutningsfräsning

När ny beläggning påförs ovanpå gammal krävs det ofta mjuka anslutningar i övergångarna från gammal till ny beläggning. Anslutningsfräsning ger mjuka övergångar mot befintliga ytor såsom sidovägar, farthinder, korsningar, bussfickor samt start och slutpunkt.

Lådfräsning

Behövs inte all beläggning bytas ut? I så fall är lådfräsning lösningen då vi endast fräser bort den beläggning som är uttjänt, exempelvis enskilda körfält.

Profilering och justering av asfaltfräsning

Vattenavrinning

Vid lokala vattensamlingar utför vi fräsning för att skapa fall mot avrinningsytor och brunnar.

Infräsning

Med våra stabiliseringsfräsar kan du fräsa ned befintlig beläggning och vid behov tillsätta nytt material i vägkroppen (makadam, kalk, eller cement), vilket skapar ett förstärkt och homogeniserat bärlager.

Upptag

Våra maskiner kan utan problem fräsa upp hela vägbeläggningar. Detta ger stora fördelar gentemot att gräva, då det uppfrästa materialet är krossat och kan återanvändas direkt.

Fräsning med fintandad vals

Genom att fräsa bort en liten mängd asfalt kan hjulspår tas bort och därmed ge vägen en bättre profil med god vattenavrinning. Med vår fintandade fräsvals skapas en yta som är så fin att den i många fall inte behöver beläggas. Detta är även mycket bra när en beläggning blivit hal och man vill uppnå en större friktion.

Renfräsning

Efter att vi fräst en gata eller väg kan vi med våra små fräsar komma riktigt nära omgivande hinder såsom exempelvis plattsättningar eller brunnar.

Schakt och kanalisation

Vi kan på ett effektivt sätt fräsa ur för olika typer av schakter exempelvis för fiber. Detta skapar raka skarpa kanter som den nya asfalten sedan kan anslutas mot. Vi utför allt fler kanalisationsuppdrag för fjärrvärme och olika ledningsdragningar – fiber, el, vatten, avlopp etc. Bland annat har vi ett verktyg som fräser 80 mm breda spår i underlaget – perfekt för grunt liggande kanalisation.

Profilering och justering av asfaltfräsning
Kontakta oss när det gäller fräsning

Norrland/region:

Krister Wallström, Platschef Norr.
Tfn 070-655 33 00 Krister.Wallstrom@external.svevia.se

Mitt/Syd/region: 0431-432323

Mats Svensson, Arbetschef
Tfn 070-5739170
mats.svensson@svevia.se

Victor Bergkvist, Entreprenadingenjör
Tfn 070-316 98 23
victor.bergkvist@svevia.se

Johnny Brunzell, Planering/Ordermottagning
Tfn 070-316 98 11
johnny.brunzell@svevia.se

Våra fräsmaskiner löser dina problem

Svevias fräsar passar både för små och stora jobb.
Våra fräsar

Våra asfaltfräsar passar både för stora och små jobb. Här är specifikationerna.

Svevia utför asfalt och beläggning.
Som specialist på fräsning kan vi utföra alla typer av uppdrag.

Kontakta våra frässpecialister för teknisk rådgivning.

Fräs asfalt effektivare

Asfaltfräsning Foto Svante Örnberg
Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning.