Asfaltfräsning

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Med innovationskraft och en modern maskinpark banar vi väg för kostnadseffektiva vägjobb, minskad miljöpåverkan samt nya tillämpningar för frästekniken. Vi är bland annat först i Sverige med att köra en maskin där fräsvalsen kan skjutas i sidled.

Svevia uför asfaltfräsning. Foto: Svante Örnberg

Fräs asfalt effektivare

Fräs nära, runt, rakt och på djupet

Fräs asfalten extremt nära omgivande hinder, fräs upp hela beläggningen, fräs smalt, såga rakt.


Infräsning spar på miljön

Infräsning av befintlig asfalt minskar transportbehovet och gör gott för miljön.

Stensättning, kanalisation, vägunderhåll

Möjligheterna med fräsning är oändliga. Effektivisera stensättning och kanalisation, fräs rent vägrenen inför vinterunderhållet.

Asfaltfräsning på väg

Med Svevia får du tillgång till ett samtrimmat gäng som vet vad som krävs för att fräsa fram det rätta underlaget då motorvägen ska asfalteras, när gator och torg får ny beläggning och när kraven på hållbara och kostnadseffektiva arbetsmetoder ökar. Vi har lång erfarenhet av att fräsa allt från gångbanor, motorvägar, flygfält, betongytor, travbanor till att göra jobb i hamnar och gruvor.

Först i Sverige med utskjutbar vals

Svevia arbetar över hela Sverige och anlitas för såväl de riktigt stora fräsuppdragen som de mindre jobben.

Vi har maskiner för alla användningsområden – oavsett om det handlar om plan- och lådfräsning av Europavägar eller när vägföreningen behöver hjälp med att stabilisera och stärka befintliga bärlager.

Våra minsta fräsar tar sig fram på smala stadsgator, i villaområden och parkeringsdäck.

De större maskinerna fräser allt från små gator till hela motorvägsbeläggningar där det krävs hög kapacitet.

Svevia är dessutom ensamma i Sverige om att ha en maskin där fräsvalsen kan förskjutas i sidled, åt valfritt håll. Detta gör att vi kan komma riktigt nära exempelvis vägräcken – så nära som 90 mm. Både produktiviteten och säkerheten förbättras också av att vi inte behöver köra mot färdriktningen på mittseparerade sträckor. Det är bara att skjuta ut valsen där jobbet ska göras.

Samtrimmade arbetslag

Varje arbetslag har en gedigen erfarenhet från fräsningsarbete och är specialiserade på just den maskin som används vid varje enkilt tillfälle. Genom att dagligen arbeta med samma maskin är våra medarbetare specialister på att optimera resultatet varje enskilt uppdrag.

Det nära samspelet mellan människa och teknik har gjort att vi själva utvecklat våra maskiner för att göra dem ännu bättre - modifieringar som sedan applicerats av frästillverkaren i nya maskinmodeller. Vi har bland annat utrustat fräsar med extra mätsensorer som möjliggör ännu jämnare fräsresultat. Våra medarbetare har även tagit fram en dammsugarlösning som gör luften renare att andas för den som kör maskinerna. Dessutom har vi tillsammans med frästandstillverkaren provat ut nya fräständer med diamantspetsar, vilket ger en perfekt fräsyta i kombination med förhöjd produktivitet.

Tänk nytt

För entreprenörer och beläggningsföretag som vill tänka nytt är vi ett ofta anlitat alternativ. I stället för att använda skärtrissa för att gräva upp beläggningar i stora sjok kan vi fräsa runt kantstenar och vägbrunnar med millimeterprecision, samtidigt som det krossade materialet blir lättarbetat.

Fräsning kan också användas för att jämna av grusvägar och andra ytor inför vinterunderhållet. Att ta bort vägmarkeringar går också snabbt. Möjligheterna är många och vi fungerar ofta som problemlösare vid olika uppdrag.

Infräsning för miljön

För lågtrafikerade vägar ger infräsning av gammal beläggning betydande miljövinster. Den befintliga ytan fräses ned till granulat och blandas med nytt material vartefter vägen beläggs med kall eller halvvarm asfalt. Transportbehovet minskar samtidigt som entreprenören slipper varmhållningen av asfaltmassan. Överblivet granulat kan även vara en råvara vid nytillverkning av asfalt.

Återanvänd granulatet

Materialet som vi fräser upp krossas direkt och kan även återanvändas på andra sätt. Till exempel kan det användas som bärlager. Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv är det extra fördelaktigt att återvinna granulatet till ny asfalt. Något som görs i våra mobila och stationära asfaltverk. Genom att återvinna asfalten tar vi således till vara på det stenmaterial och det bindemedel som finns i granulatet, vilket är särskilt positivt då detta är ändliga resurser.

Servicekoncept

Frästekniken kan användas för en rad olika tillämpningar, ofta i oväntade sammanhang. Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar fram ett kostnadsförslag.

Det här gör vi alltid

 • Behovsanalys
 • Metodval/specifikationer

Det här och mer därtill erbjuder vi

 • Planfräsning
 • Lådfräsning
 • Skarvfräsning
 • Kantfräsning
 • Fräsning för kanalisation
 • Infräsning av granulat/ny ballast
 • Sågning
 • Djuplådor för kantsten
 • Utförande med maskinstyrning
 • Uppfräsning av hela beläggningstjockleken
 • Friktionsfräsning för hala beläggningar


Rätt fräsmetod för rätt tillfälle

Svevias fräsar passar både för små och stora jobb.
Välj fräsmetod

Läs mer om vad vi kan göra för dig.

Våra fräsmaskiner löser dina problem

Välj rätt fräsmetod för din väg.
Våra fräsar

Våra asfaltfräsar passar både för stora och små jobb. Här är specifikationerna.

Asfaltera mera

Svevia asfalterar

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt.